Hybridarbejde efter Corona: de vigtigste succesfaktorer

Hybrid working after Corona

Den nye normal efter Corona?

Det er omkring to år siden, at Corona-pandemien brød ind i vores liv og vendte op og ned på arbejdsverdenen. Vi ønsker alle endelig at vende tilbage til en form for – frem for alt social – normalitet. Men krisen medførte også positive forandringer: Mobilt arbejde og mere fleksible arbejdsforhold blev den nye standard, samtidig med at digitaliseringen i virksomhederne blev skubbet frem med stormskridt.

En ting står klart i dag, folk ønsker ikke helt at vende tilbage til præpandemiske arbejdsforhold, og de ønsker heller ikke at arbejde på afstand og med social distance på sigt. Det glade medie for den nye måde at arbejde på hedder ifølge Corona: hybridarbejde.

Tilbage til fremtiden: hybridarbejde

Hybridarbejde kombinerer det bedste fra to verdener: Hjemmekontor eller mobilt arbejde og arbejde på kontoret. Præcis hvordan konceptet implementeres er meget afhængig af virksomheden og ledelsesstilen og branchen. 3+2-modellen er mest almindelig med normalt tre dage på kontoret og to derhjemme. Før 2020 var konceptet mest udbredt i tech-virksomheder og især innovative virksomheder. Alligevel er situationen i dag ifølge undersøgelsen "The Future of Work. From remote to hybrid" allerede en ganske anden: omkring 75 % af iværksætterne ønsker at muliggøre hybride arbejdsformer i fremtiden.

En klar ramme er grundlaget for mobilt arbejde

Ikke alt hybridarbejde er det samme. For at konceptet kan fungere med succes på lang sigt og blive en del af virksomhedskulturen, er det nødvendigt med klare regler hos arbejdsgiveren og inden for afdelinger eller teams. Grundlæggende spørgsmål er for eksempel, om mobilt arbejde er gjort muligt for hele arbejdsstyrken eller kun for enkeltpersoner. Vil dette blive bestemt af lederne eller besluttet på en deltagende måde i teams?

Gennemsigtig kommunikation og ækvivalens

Tids- og stedsuafhængigt arbejde opløser tidligere faste grænser. Det er ikke længere nødvendigt at tjekke ind på arbejdspladsen om morgenen eller tage en kaffesnak med kollegerne; den manglende fysiske tilstedeværelse gør det sværere at bevare overblikket og kan udløse utryghed blandt stationære medarbejdere. På sigt vil der være størst efterspørgsel på transparent kommunikation mellem ledelse og personale og inden for teams.

En anden succesfaktor for hybridt samarbejde er skabelsen af ​​ens rammebetingelser for stationære og mobile måder at arbejde på. Det skal også afklares, hvilke aktiviteter der egner sig til hvilke scenarier.

Nye krav til kontoret

I de senere år har vores forhold til arbejdet og kravene til arbejdspladserne ændret sig radikalt. Kontoret og dets rumlige design bliver nødt til at tilpasse sig de nye behov hos arbejdere. Virksomheder, der i længere tid har lagt planer for om- eller nybyggeri, har nu mulighed for store forandringer.

Ny fleksibilitet = nyt fokus på kontoret

Det fysiske kontor er stadig en vigtig faktor for produktivitet og identifikation – men fokus skal sættes anderledes. Begreber som aktivitetsbaseret arbejde opdeler kontoret i forskellige aktivitetszoner. Designet har fokus på medarbejdernes behov og kan også tilpasses med kort varsel.

Kontoret som et sted for kollektiv udveksling og kreativitet

Der er en tendens til, at de enkelte arbejdspladser reduceres og koncentreres om opgaver, der udføres på hjemmekontoret. Kontoret kan bevidst udvide de forsømte elementer i mobilt arbejde: direkte og spontan udveksling, kreativitet og innovation og fælles aktiviteter, der skaber sammenhold.

Must-haves til hybrid arbejde: Teknisk udstyr og knowhow

En optimal teknisk infrastruktur er en af ​​de vigtigste forudsætninger for mobilt arbejde og hybridt samarbejde. Også her skal rammebetingelserne afklares - er udstyret stillet til rådighed eller økonomisk støttet? Udover passende teknisk udstyr skal der også tages hensyn til ergonomiske møbler til arbejdspladsen og omkostninger til internet, el mv. Desuden udvikler strukturen i samarbejdet sig med nye teknologier.

Hybride møder er mere end blot videokonferencer

For fuldt ud at udnytte potentialet ved hybride møder skal de gennemføres og forberedes på en ny måde. Nøjagtige minutter, en passende siddearrangement og målrettet moderering er lige så vigtigt som det rigtige samarbejde og videosoftware eller kvalitativt teknisk udstyr. Variabel kameravejledning eller virtual reality-scenarier går et par skridt længere ud i fremtiden.

Teknologi og sikkerhed

Spørgsmålet om sikkerhed spiller en stadig vigtigere rolle på den hybride arbejdsplads. Hvis følsomme data og dokumenter behandles digitalt, er der behov for adgangsregler og krypteringssystemer eller sikker opbevaring af analoge dokumenter. Virksomheder og medarbejdere bærer mere ansvar, men nyder også mere tillid.

Nye kompetencer til ledelse og medarbejdere

Hvad hybrid manager 2.0 har brug for

Ledere har det i deres hænder, hvordan omfanget og processen af ​​mobilt arbejde bestemmes. Ledernes rollemodeleffekt skal heller ikke undervurderes – kun hvis de aktivt eksemplificerer hybridmodellen og undværer ting som deres eget hjørnekontor, kan virksomhedskulturen og arbejdsmetoderne ændre sig permanent.

At lede på afstand kræver nye bløde og hårde færdigheder, men det vigtigste er gennemsigtighed og tillid på begge sider. Arbejdet bliver mere selvstyrende og resultatorienteret, og det klassiske arbejdsgiver- og medarbejderhierarki opløses til fordel for deltagende former. Personlig udveksling, fleksibilitet og lederens menneskelighed får ny plads og betydning i hybriden.

Hybride færdigheder for medarbejdere

I hybridarbejde får personalet mere frihed, hvilket omvendt medfører øget personligt ansvar og selvorganisering. Den realistiske vurdering af ens evner og behov er lige så vigtig som løbende koordinering i teamet. At beherske nuværende tekniske værktøjer og målrettet kommunikation vil være kernekompetencer.

Sidst men ikke mindst er mindfulness en nøglefaktor – det betyder at beskytte sig mod tidsmæssige afgrænsninger og digital stress og bevidst opdyrke relationer til kollegaer.

Hybrid HR og medarbejdererfaring

Human Resources er dér, hvor alle tråde i kulturforandring mødes – succesfulde hybridkontorer kræver også nye strategier for HR-udvikling og fokus på medarbejderoplevelsen.

Hybrid onboarding

Inden for rekruttering har hybridmetoder allerede fungeret godt under pandemien og boostet det internationale kandidatmarked - med virtuel onboarding bliver det sværere. Personlig kontakt er stadig særlig vigtig for integration i teamet og fortrolighed; digitale værktøjer såsom onboarding-apps kan give yderligere support.

Hybridarbejde er ved at blive en vigtig del af employer brand

I tider med mangel på færdigheder og bølger af fyringer har ansøgere mere magt end nogensinde. Nylige undersøgelser ønsker mere fleksible arbejdsmodeller og afbalanceret virksomhedskultur. Hybridarbejde er ved at blive en afgørende faktor i konkurrencen om de bedste arbejdere. Men for at fastholde medarbejdere skal det være mere end blot en galionsfigur og skal implementeres omhyggeligt.