New Work - een trend of de nieuwe norm?

New Work -  a trend or the new norm?

Een megatrend, bekend als 'Nieuw werk', verovert de wereld van werk en luidt het begin van een nieuw tijdperk op de werkplek in. In deze blog wordt uiteengezet wat er achter dit concept zit en hoe het in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Definitie: Nieuw werk volgens Frithjof Bergmann

De sociaal filosoof Frithjof Bergmann bedacht de term 'Nieuw Werk', als een manier om de fundamentele verandering die momenteel plaatsvindt in de wereld van werk te bespreken. In een notendop komt het erop neer dat werk niet langer louter als een middel tot een doel wordt gezien, maar gericht op medewerkers en hun behoeften.

Hieronder valt meer nadruk op de zin van het werk, maar ook persoonlijke flexibiliteit, ontwikkeling van potentieel, meer vrijheid, agile werken en een goede balans tussen werk en privé komen op de voorgrond.

Nieuw werk: de behoefte aan nieuwe werkmodellen

Zelfs vóór Covid veranderde er veel in de wereld van werk. Door de toename van technologische mogelijkheden, digitalisering en de veranderende behoeften van medewerkers hebben er al veel veranderingen plaatsgevonden.

De pandemie heeft deze verandering echter versneld; thuiskantoren verschoven plotseling van een leuk om te hebben niche naar onderwerp nummer één in veel bedrijven (naast natuurlijk de veiligheidsmaatregelen om het virus onder controle te houden).

Plots waren er dingen mogelijk die de meesten van ons nog niet eens eerder hadden gezien: thuiswerken, online vergaderen, hybride werken en nog veel meer. Daardoor denken veel bedrijven nu na over hoe de werkplek van de toekomst het best kan worden ingericht. Dit vraagt ​​om nieuwe werkmodellen die meer ruimte bieden voor flexibiliteit en snelle aanpassing aan veranderingen. En dit is precies waar het idee van 'Nieuw Werk' om de hoek komt kijken.

Nieuw werk: hoe werkt de megatrend?

Volgens Frithjof Bergmann vertegenwoordigt Nieuw Werk geen specifiek werkmodel, maar eerder een overkoepelende term voor de structurele verandering in de arbeidswereld die ruimte biedt voor mensgerichte, toekomstgerichte benaderingen. Er is geen kant-en-klaar recept om verder te gaan - het enige dat nodig is, is een open mentaliteit en de moed om te veranderen.

Het gaat erom te vragen welke structuren, modellen en benaderingen hun tijd hebben gehad en waar het tijd is voor modernere benaderingen. Er vindt een structurele verandering plaats in de wereld van het werk en daar moet rekening mee worden gehouden. Succesfactoren voor Nieuw Werken zijn een nieuwe mindset waarmee een bedrijf toekomstbestendig blijft, moderne werkwijzen, een bijbehorende leiderschapsstijl en een productieve vorm van samenwerken.

Nieuw werk in het bedrijf: zo ziet de praktijk eruit

In de praktijk kan het Nieuw Werken-concept op verschillende manieren in een bedrijf worden geïmplementeerd. Hier zijn 5 concepten die de noodzakelijke verandering in de manier waarop een bedrijf werkt kunnen bewerkstelligen:

Meer flexibiliteit in het dagelijkse werk

We zijn allemaal aan het veranderen. Dit raakt zowel mensen als bedrijven of de algemene voorwaarden waaronder wij in de wereld van werk opereren. Verandermanagement is al decennia een centraal begrip in managementkringen - en terecht: wie wil slagen in de voortdurend veranderende wereld van vandaag, moet flexibel zijn en zich voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

Ook de medewerkers veranderen: voor velen staat het maken van een carrière niet meer zo op de voorgrond als bijvoorbeeld een goede work-life balance. Dit maakt meer flexibele werktijden noodzakelijk, maar ook meer vrijheid om het werk zelf te organiseren.

In deze context speelt het zogenaamde ‘vertrouwenswerk’ een belangrijke rol. Dit gaat minder over de tijd dat een werknemer in het bedrijf aanwezig is en meer over het voltooien van afgesproken taken.

Democratische leiderschapscultuur

Top-down management is verleden tijd; de toekomst van leiderschap ligt in een meer democratische benadering.Concreet betekent dit dat medewerkers betrokken worden bij besluitvormingsprocessen en gelegenheid krijgen voor feedback

Dit betekent een verschuiving van leiderschapsstijlen volgens de 'rule-of-law' en 'line of sight' naar een bedrijfsmodel waarin werknemers worden aangemoedigd om mee te doen. De reden hiervoor is duidelijk: iedereen die zich een waardevol lid van het bedrijf voelt, toont meer betrokkenheid, is productiever en benadert zijn werk met meer motivatie.

Agile werkwijze

Rigide hiërarchieën zijn achterhaald. Wie snel en flexibel wil inspelen op veranderingen en betere resultaten wil behalen, vertrouwt vooral op een goede samenwerking, korte besliskanalen en snel kunnen handelen en een continue feedbackcultuur.

Bij agile werken ligt de focus op een dynamische werkomgeving: in plaats van te wachten op opdrachten van bovenaf, ligt de focus meer op de vaardigheden van de medewerkers om zelfstandig te handelen en zichzelf te organiseren. Voortdurende verbetering van processen en het lef om te veranderen bij veranderende randvoorwaarden zijn net zo belangrijk als de focus op de behoeften van klanten.

Gemengde teams

Gemengde teams worden gedefinieerd als de samenwerking tussen vaste medewerkers en externe freelancers. Dit brengt veel voordelen met zich mee voor productiviteit, kennisuitwisseling en resultaten. Terwijl vaste medewerkers de bedrijfsstructuren en klantvereisten kennen, evenals de doelen en waarden van het bedrijf, kunnen freelancers een frisse wind en creativiteit in een bedrijf brengen.

Door gebruik te maken van een gemengd team kan een bedrijf innovatieve ideeën aandragen, out-of-the-box denken en gevestigde structuren en procedures ter discussie stellen. Op deze manier kan het bedrijf profiteren van beide componenten en hun output optimaliseren.

Een moderne werkplek

Als de coronacrisis en al zijn lockdowns ons één ding hebben laten zien, dan is het dat in veel beroepen de werkplek minder belangrijk is dan eerder werd aangenomen. Degenen die niet in de detailhandel, gastronomie werken

of de hotellerie, of in de zogenaamde lichaamsvriendelijke diensten zijn relatief flexibel in de keuze van de werklocatie.

Sinds het begin van de pandemie ligt thuiswerken op ieders lippen; velen werden aanvankelijk in het diepe gegooid, maar over het algemeen pasten de medewerkers zich snel aan. Zozeer zelfs dat het voor sommigen bijna ondenkbaar is geworden om vijf dagen per week op kantoor terug te keren naar een normale werkdag.

Nieuw werk betekent ook de werkplek modern inrichten, of dat nu thuis in het thuiskantoor is, door mobiel of hybride werken, of door de werkplekken opnieuw in te richten om rekening te houden met de nieuwe verwachtingen van medewerkers. Een bedrijf waar veel medewerkers vanuit huis werken, kan de inrichting en het doel van de kantoorruimte heroverwegen: hebben we echt nog individuele bureaus nodig? Of zou het belangrijker zijn om meer ruimte te creëren voor vergaderruimtes en teamruimtes en om co-working spaces in te richten?

Kluisjes voor het opbergen van persoonlijke spullen en een draagbare kantoortoolbox zoals Gustav kunnen ervoor zorgen dat elke medewerker de belangrijkste werkbenodigdheden bij de hand heeft en zijn werkplek binnen enkele seconden individueel kan inrichten.

Conclusie: Nieuw werk is veel meer dan efficiëntie en winst

Al deze concepten, innovaties, nieuwe manieren van werken en toekomstgerichte benaderingen maken duidelijk: New Work gaat niet alleen over het winstgevender en efficiënter maken van een bedrijf. New Work richt zich eerder op werknemers, die inspelen op hun behoeften en effectieve, gemotiveerde teams creëren door middel van flexibel werkontwerp en democratische managementstructuren.

De noodzakelijke vrijheid om het potentieel van medewerkers te ontplooien, de arbeidsomstandigheden aan te passen aan hun behoeften en deze flexibel in te richten, staat centraal. Wie betekenis in zijn werk ziet, kan actief bijdragen; degenen die oog in oog staan ​​met het managementteam tonen doorgaans meer inzet. En dat is de toekomst waar onze werkende wereld naartoe gaat.

.

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.