Thuiskantoor: een overzicht van alle belangrijke feiten

Home Office: All the Facts

 

Thuiskantoor voor en tijdens de pandemie 

Als gevolg van de Covid 19-pandemie ervaren veel bedrijven een hausse aan thuiskantoren.

Voorbeeld Oostenrijk: de Flexible Working Study 2020 van Deloitte Austria laat zien hoe werken verandert. In samenwerking met de universiteiten van Wenen en Graz analyseert de studie de huidige status van de verspreiding van flexibele werkmodellen in 300 binnenlandse bedrijven.

 

Waar bestond een thuiskantoor al eerder?

Kenniswerkers kunnen hun werk doen ongeacht de locatie - en niet alleen sinds Corona. Thuiskantoor werd tot nu toe in 75% van de bedrijven slechts door enkele individuen of zeer beperkte doelgroepen gebruikt. Dit is nu abrupt veranderd: in totaal geeft 90 % van de respondenten aan dat ten minste de helft van het personeel tijdens de lockdown-periode thuis werkte. In bijna 60 % van de bedrijven zat bijna het volledige personeelsbestand zelfs in het thuiskantoor.

 

Is ons huis het kantoor van de toekomst?

Het thuiskantoor heeft veel voordelen. Door in eigen tempo te werken en zo min mogelijk te pendelen, besparen bedrijven zichzelf dure kantoortuinen. Tegelijkertijd brengt thuiswerken ook veel nadelen met zich mee: isolatie, moeilijkere communicatie en de beruchte motivatiekloof zijn nadelig voor de productiviteit in het thuiskantoor.

 

Wat zijn de nadelen van thuiskantoren?

 1. Verzwakt netwerk: communicatie binnen een team moet geoefend worden om op afstand te kunnen functioneren. Het informele netwerk is verzwakt.
 2. Afleiding: de scheiding tussen professionele en privétaken kan een uitdaging zijn.
 3. Investering: om flexibel te kunnen werken is een bijbehorende IT-infrastructuur nodig, wat in eerste instantie hoge kosten met zich meebrengt.
 4. Reputatie: medewerkers die flexibel werken, lopen het risico niet gezien te worden als high-performers en zelfs hun eigen performance als lager te zien.
 5. Afnemende loyaliteit van werknemers: werknemers die permanent in een thuiskantoor werken, identificeren zich op de lange termijn minder met hun bedrijf.
 6. Isolatie: permanent of te frequent werken op afstand kan leiden tot een subjectief ervaren gevoel van sociaal isolement. Als gevolg hiervan ontwikkelt de werknemer negatieve gevoelens over zijn of haar baan.

 

Wat zijn de voordelen van een groter thuiskantoor?

 1. Tijdwinst: reizen naar kantoor en de bijbehorende stressfactoren zoals verkeer, het zoeken naar een parkeerplaats of drukte in het openbaar vervoer zijn niet meer nodig.
 2. Flexibiliteit: thuiswerken biedt een grote flexibiliteit. Pauzes kunnen worden gebruikt voor kleine boodschappen, zoals het doen van de was.
 3. Fases van concentratie: geconcentreerd werken is veel meer mogelijk in een rustig thuiskantoor dan in een hectisch kantoor.
 4. Actieve inrichting van de werkplek: thuis kan de werkplek worden geoptimaliseerd en naar eigen idee ingericht. Centrale ventilatie-, verwarmings- en verlichtingsinstallaties die het welzijn en dus de werkprestaties kunnen beïnvloeden, zijn niet langer stressoren.
 5. Rekruteer vakkrachten van over de hele wereld: De vrije keuze van werkplek heeft als grote voordeel dat medewerkers hun werkzaamheden ongeacht de locatie kunnen uitoefenen. Dit maakt het bedrijf ook interessant voor kandidaten die verder weg wonen.
 6. Minder ziekteverzuim: In tijden van ziektegolven wordt de besmetting enorm verminderd door gebruik te maken van een thuiskantoor.

 

Wie draagt ​​de kosten voor mijn thuiskantoor?

Wie draagt ​​de kosten voor het thuiskantoor? Er zijn belastingregels hierover, evenals aandelen die werkgevers moeten dragen.

 

Wat kunt u afschrijven van de belasting?

 Als je een eigen kamer hebt die bijna uitsluitend voor werk wordt gebruikt, heb je belastingvoordeel. Daarentegen is een thuiskantoor in de woonkamer niet fiscaal aftrekbaar.

Maar: een kamer die voorheen privé werd gebruikt, en tijdens de pandemie vooral voor werk werd gebruikt, kan fiscaal worden geclaimd. Voorbeelden zijn een logeerkamer, een verbouwde zolder en dergelijke.

 Werknemers in Oostenrijk kunnen vanaf aanslagjaar 2021 via de aanslag werknemersbelasting tot 300 euro kosten aftrekken. Deze kosten hebben betrekking op ergonomisch passend meubilair (bureaustoel, bureau, verlichting en overige). Voorwaarde hiervoor is dat medewerkers minimaal 26 dagen per jaar in een thuiskantoor werken.

Een deelbedrag van maximaal 150 euro kan al met terugwerkende kracht worden gevorderd voor het jaar 2020. In dit geval wordt het maximumbedrag van 300 euro in 2021 verminderd met het reeds gedeclareerde deel over 2020. Dit betekent dat voor de jaren Voor 2020 en 2021 kan samen maximaal 300 euro worden geclaimd voor ergonomisch meubilair.

Betalingen door werkgevers ter compensatie van extra kosten in het thuiskantoor worden vanaf 2021 tot 300 euro per jaar niet meer belast. 

Als werkgevers minder uitkeren dan het maximumbedrag, kan het verschil door werknemers worden gedeclareerd als inkomensafhankelijke lasten bij het afwikkelen van hun belastingen. Mits er geen rekening wordt gehouden met kosten voor een fiscaal goedgekeurd onderzoek. Het aantal thuiswerkdagen en hoeveel de werkgever onbelast aan thuiswerkvergoeding betaalt, vindt de werknemer op zijn loonstrook.

 

Waar moet de werkgever voor betalen

Wie het thuiskantoor betaalt, hangt af van wat de werknemer en het bedrijf zijn overeengekomen. Als er geen duidelijke overeenkomst is, draagt ​​de werkgever in theorie alle kosten voor het thuiskantoor. Arbeidsmiddelen zoals computers of mobiele telefoons moeten door de werkgever ter beschikking worden gesteld. Als u niet beschikt over arbeidsmiddelen, moet uw werkgever u een kostenvergoeding betalen, oftewel een bepaalde financiële bijdrage. Een duidelijke afspraak is voor beide partijen voordelig: de kosten voor stroom of internet hoeven niet per se door de werkgever te worden vergoed.

 

Voor- en nadelen

Werk en thuis gaan hand in hand

Thuiswerken biedt een grote flexibiliteit. Pauzes kunnen worden gebruikt voor kleine boodschappen, zoals de was doen. Het maakt het ook voor veel werknemers gemakkelijker om voor kinderen te zorgen, vooral wanneer scholen of kleuterscholen gesloten zijn vanwege een pandemie.

De bezettingskosten van werkgevers kunnen met bijna een derde worden verlaagd

Als een bedrijf rekent met een bepaald percentage kantoor aan huis, scheelt dat kosten: de rekeningen voor elektriciteit, verwarming, schoonmaak en kantoorruimte zijn lager. Bedrijven die meer afhankelijk zijn van een thuiskantoor, kunnen de kosten gemiddeld met ongeveer een derde verlagen.

 Als de laptop thuis maar tien stappen verwijderd is

Een sterke focus op bereikbaarheid leidt bij veel medewerkers vaak tot grote werkdruk. Het is veel belangrijker om prestaties op de voorgrond te zetten en duidelijke randvoorwaarden als oriëntatie af te spreken. Dit voorkomt een mogelijk gevoel van burn-out en laat ruimte voor herstel.

Het gemeenschapsgevoel van het team neemt af

Communicatie binnen een team moet geoefend worden om op afstand te kunnen functioneren. Het informele netwerk is verzwakt. Medewerkers moeten elkaar regelmatig ontmoeten om elkaar te beoordelen en goed samen te werken. Het gevoel bij elkaar te horen neemt af wanneer een team uitsluitend geïsoleerd werkt.

 

Conclusie

Mobiel werken werkt - en met de juiste tools: Gustav Original is de eerste draagbare kantoortoolbox die ergonomisch werken overal en altijd mogelijk maakt en waarmee werknemers hun werkruimte kunnen aanpassen, waar ze ook zijn. Lichtgewicht, stijlvol en met ruimte voor alle belangrijke werkbenodigdheden, de werkplek kan in seconden worden opgezet met Gustav en is ontworpen voor alle mensen in agile kantoren, hot-deskers, activity-based werken en voor het werken in het thuiskantoor.

 

 

 

 

.